licytacje.net

Wdrożenie innowacyjnego systemu do przeprowadzania zamówień publicznych w trybie licytacji elektronicznej

Cel projektu:

Przewodnią ideą całego projektu jest wdrożenie centralnej platformy wspierającej firmy takie jak urzędy czy szkoły w skuteczniejszym i szybszym przeprowadzaniu przetargów zgodnych z ustawą o PZP w trybie licytacji elektronicznej.

Efekty projektu:

Usługa będzie umożliwiała proste tworzenie i wszczęcia zamówienia w trybie licytacji elektronicznej zgodnego z PZP.

Bezpośrednimi efektami realizowanego przedsięwzięcia będą:

- Wzrost innowacyjności  - by sprostać wymaganiom rynkowym usługa będzie działać przy wykorzystaniu wielu innowacyjnych rozwiązań. Realizacja projektu zapewni przedsiębiorstwu możliwość wdrożenia do własnej działalność innowacyjnych osiągnięć w skali świata;

- Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi - poszerzenie oferty o nową usługę przyspieszy procesy rozwojowe zachodzące w firmie, a także pozwoli na pozyskanie nowych odbiorców.

Beneficjent:

QUBEIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu:

565.800,00 PLN brutto (460.000,00 PLN netto)

Wartość dofinansowania:

368.000,00 PLN

Termin realizacji projektu:

01.01.2018 – 31.01.2019

______________________________________________

www.mapadotacji.gov.pl